Dnešní svět je ve své proměnlivosti sice někdy docela půvabný a zábavný, ale nedává člověku to, co každý člověk, kromě biologických potřeb k přežití, potřebuje jako druhý stupeň ve známé Maslowově pyramidě lidských potřeb. Nedává člověku jistotu a bezpečí. Toto základní poznání nám velmi zřetelně osvětluje, proč socialistický způsob života je pamětníky vzpomínán s takovou nostalgií a označován za lepší, než dnešní nejistý divoký mafiánský kapitalismus. Je to pochopitelné. Svoboda je sice krásné slovo, ale je vám úplně k ničemu, když nemáte střechu nad hlavou a co do úst.

Malá jistota

Jedinou malou jistotou v tomto nejistém světě tak mohou být mobilní domy. Je paradoxní, že něco tak nestabilního může být příčinou stability lidské existence, ale je to tak, jak dále objasníme.