Nedávno Vám Váš kolega z práce vyprávěl jednu jejich zajímavou domácí příhodu. Byla o tom, jak jeho žena nikdy nepoznala svou babičku, která zahynula za války a jak ji to dlouho trápilo. Prostě se prý nedokázala smířit s tím, že jí osud nedopřál poznat své blízké příbuzné, její kořeny, ze kterých pochází. A její vlastní matka, babiččina dcera, už také nežije, neměla si tedy s kým ani povídat o tom, jak vypadala a jaká byla, aby si mohla alespoň ledacos představovat.

Už víte, kde máte kořeny

Rozhodla se proto, že zahájí pátrání po svém původu. A stálo jí to nepředstavitelné čtyři roky intenzivního úsilí, které, bohužel, nepřineslo téměř žádné ovoce. Pátrala v knihovnách, v archivech, obíhala matriky a dokonce byla i na návštěvě v německém městě, kde se její babička narodila a kde by mohla najít další informace o svých předcích. Když už propadala trudnomyslnosti, doporučil jí jeden známý, aby se zkusila obrátit na profesionálku, která sestavení rodokmenu nabízí. A povedlo se. Ta paní totiž přesně věděla, kam zajít, po čem šáhnout a ani čtení starého písma v cizích jazycích jí nedělalo problémy. A považte, co zjistila. Kořeny manželčiny větve překvapivě sahají až do Itálie.